Thursday, March 25, 2010

Penyuluh Kehidupan Sepanjang Hayat
Rasulullah SAW yang terlalu menyintai umatnya telah memberi kepada kita sesuatu yang lebih berharga dari emas dan perak, lebih luas ilmunya dari 7 lautan dan sinarnya lebih cerah dari matahari kerana dapat menyinari hati-hati yang terpilih dan kubur-kubur para pejuang Islam serta para pencinta Allah SWT serta Rasulullah SAW semasa di Perhimpunan Mahsyar, iaitu AL-QURAN DAN AL-HADIS YANG DILENGKAPI DENGAN SUNNAHNYA.

No comments: