Friday, April 9, 2010

Solat Adalah Pelengkap Kepada Segala Amalan Kebaikkan.

aebadat0099

Rasulullah SAW bersabda:

" Amalan yang mula-mula dihitung ke atas setiap hamba Allah SWT pada hari Qiamat, adalah solat jika dibandingkan dengan lain-lain amalan. Jika amalan solat sempurna maka sempurnalah seluruh amalan yang lain. Jika Solatnya tidak sempurna maka rosaklah segala amalan yang lain ".

No comments: