Friday, April 9, 2010

Pemakmur Masjid-Masjid Allah SWT Adalah Golongan Yang Mendapat Petunjuk Allah SWT

aebadat0057


Surah At-Taubah
18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah SWT, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

No comments: